CONTACT US


Address: No.46 Yongning industrial road, Xiaolan, Zhongshan,  Guangdong, China.

Tel:  +86  760 2228 2689    

Fax:  +86 760 2228 2680

Email: exp21@wingtai.com.cn